Skip to main content


Ondersteuning op financieel en commercieel gebied.

Concept


Wie zijn wij?

De Drentse Ondernemerszaak is een onafhankelijk steunpunt waarin studenten van Stenden Hogeschool met een ervaren ondernemer van het Ondernemersklankbord aan de slag gaan met uw vraagstuk. Samen met u bekijken wij hoe uw problemen het beste kunnen worden opgelost. Een krachtige combinatie van het ongeremde denken van een student met de ervaring van een door de wol geverfde ondernemer:

Jong + Oud = Goud, is hiermee het motto!

U kunt ondersteuning krijgen op bedrijfskundig, financieel of commercieel gebied.

Waarom dit initiatief?

Iedere ondernemer neemt en loopt risico. Vaak wordt het voortbestaan van de ondernemer bedreigd door gebrek aan kennis, tijd en/of financiële middelen. Door de inzet van studenten van NHL-Stenden Hogeschool en OKB-adviseurs biedt De Drentse Ondernemerszaak de ondernemer ondersteuning bij diverse bedrijfskundige vraagstukken om zo de kansen op het voortbestaan van hun onderneming te vergroten. Met als uiteindelijke doel het in stand houden van professioneel en creatief ondernemerschap.

Voor wie?

De belangrijkste doelgroep die gebruik kan maken van de diensten van De Drentse Ondernemerszaak is de MKB-ondernemer. Veelal hebben kleinere bedrijven behoefte aan concrete ondersteuning op verschillende gebieden. Het blijkt uit de gegevens van het Centraal Plan Bureau dat de categorie zelfstandigen een bovengemiddeld armoederisico hebben. Uit ervaringen elders uit het land blijkt dat de vraag naar zo’n adviesorgaan groot is. De Drentse Ondernemerszaak wil zelfstandigen en ondernemers die in de problemen dreigen te raken, helpende hand kunnen bieden.

Stakeholders

banner van logos stakeholders

Sponsoren

banner van logos stakeholders

Samenwerking


De Drentse Ondernemerszaak is een samenwerkingsverband tussen stichting Ondernemersklankbord, gemeente Emmen en NHL-Stenden Hogeschool. In deze cirkel ziet u hoe deze samenwerking verloopt.

In het midden staat de ondernemer. De ondernemer wordt door alle drie de instanties ondersteund. De begeleiding van de ondernemer wordt uitgevoerd door een student, samen met een coach vanuit het Ondernemersklankbord.

Afbeeling Drentse Ondernemerszaak

Nieuws


Lancering website

Met trots presenteren wij u onze website. Na een periode van ontwikkelen en optimaliseren staat sinds 1 mei 2017 onze website online. De website is voorzien van een fris design, daarnaast geeft de opzet van het menustructuur de website een overzichtelijke en professionele uitstraling.

Dankzij de samenwerking van NHL-Stenden Hogeschool en de Drentse Ondernemerszaak, hebben wij gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van studenten van de opleiding ICT-beheer/Informatica. Wij zijn al de studenten die ons hebben geholpen met de ontwikkeling van de website dan ook zeer dankbaar.

Diensten


Wij bieden u de volgende bedrijfskundige, financiële en commerciële diensten aan. Klik op een van de kopjes voor meer informatie over de bijbehorende diensten.

Bedrijfskundig

 • Opstellen risicoanalyse
 • Opstellen veranderplan
 • Marktverkenning
 • Kwaliteitsverbetering
 • Projectmanagement

Financieel

 • Hulp bij aangifte
 • Opstellen boekhouding
 • Opstellen financieringsplan
 • Opstellen jaarrekening
 • Opstellen schuldenoverzicht
 • Opstellen liquiditeitsbegroting
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Opstellen overzicht privé-opnamen

Commercieel

 • Opstellen marketingplan
 • Opstellen omgevingsanalyse
 • Opstellen marktanalyse
 • Vergroten naamsbekendheid
 • Opstellen concurrentieanalyse
 • Opstellen bedrijfsdoelstellingen

Werknemers


Contact


Als u met ons in contact wilt komen kunt u het onderstaande formulier invullen. Als u zich direct wilt aanmelden bij ons klik dan hier.